fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Ljudski resursi i društvo znanja

Poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja je namijenjen studentima koji imaju jasno iskazan ekonomski interes za izučavanjem fizičkog, obrazovnog, zdravstvenog i brojnih drugih karakteristika ljudskog potencijala na svim razinama agregiranja.  Razlozi za pokretanje ovog poslijediplomskog studija višestruki su i ogledaju se u potrebi gospodarstva za većim brojem visokoobrazovane radne snage, približavanju standardima Europske unije, želji samih studenata da završe poslijediplomski studij i time nastave sa svojim cjeloživotnim obrazovanjem, potrebi privatnog sektora za mladim obrazovanim kadrovima koji će osigurati stabilnost i konkurentnost poduzeća, zadaći javnog sektora da se restrukturira i time zaposli stručnije radnike u svrhu pružanja kvalitetnijih usluga građanima, smanjivanju stope nezaposlenosti, osiguravanju kvalitetnijeg javnog mnijenja, jačanju kulturnog identiteta hrvatskog društva i uopće mogućnosti približavanja društvu znanja. Među bitnim kompetencijama koje kandidat stječe završetkom ovog studija jesu vođenje managerskih poslova na svim razinama, rad na znanstvenim i stručnim projektima te općenito rad na složenim i kreativnim izvršiteljskim poslovima.

Popis predmeta

PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM SVEUČILIŠNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM NESRODNOG USMJERENJA

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

Broj sati

UVOD U EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Marinko Škare

20

MAKROEKONOMIJA

Doc.dr.sc. Alen Belullo

20

EKONOMSKA POVIJEST

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

20


PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM STRUČNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM EKONOMSKOG I SRODNOG USMJERENJA

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

Broj sati

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA

Prof.dr.sc. Vanja Bevanda

15

ODABRANE TEME UVODA U EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Marinko Škare

20

MAKROEKONOMIJA

Doc.dr.sc. Alen Belullo

20

EKONOMSKA POVIJEST

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

20


PREDSEMESTAR ZA STUDENTE SA ZAVRŠENIM STRUČNIM DIPLOMSKIM STUDIJEM NESRODNOG USMJERENJA

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

Broj sati

UVOD U EKONOMIJU

Prof.dr.sc. Marinko Škare

20

MAKROEKONOMIJA

Doc.dr.sc. Alen Belullo

20

EKONOMSKA POVIJEST

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

20

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Izv.prof.dr.sc. Ines Kersan - Škabić

20

PODUZETNIŠTVO

Doc.dr.sc. Violeta Šugar

20

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Izv, prof.dr.sc. Vanja Bevanda

20


A. PRVI SEMESTAR (OBVEZNI KOLEGIJI)

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

Broj sati

Broj ECTS bodova

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

30

6

DRUŠTVO ZNANJA

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

30

6

INFORMACIJSKI SUSTAVI U POTPORI UPRAVLJANJU I ODLUČIVANJU

Izv.prof.dr.sc. Vanja Bevanda

25

5

POSLOVNA STRATEGIJA

Prof.dr.sc. Marli Gonan Božac

25

5

KONKURENTNOST U GLOBALNOJ EKONOMIJI

Izv.prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić

25

5

UKUPNO

 

135

27


B. DRUGI SEMESTAR (IZBORNI KOLEGIJI)*

Naziv kolegija

Nositelj kolegija

Broj sati

Broj ECTS bodova

EKONOMIKA ZNANOSTI

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

15

4

EKONOMSKA FILOZOFIJA

Prof.dr.sc. Marinko Škare,

Prof.dr.sc. Soumitra Sharma

15

4

ANALIZA VREMENSKIH NIZOVA

Doc.dr.sc. Alen Belullo

15

4

GLOBALNI I REGIONALNI RAZVOJ

Prof.dr.sc. Soumitra Sharma,

Doc.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

15

4

INTEGRACIJSKI PROCESI I POKRETLJIVOST LJUDI I KAPITALA

Izv.prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić

15

4

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Doc.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

15

4

STRATEŠKO RAČUNOVODSTVO

Prof.dr.sc. Lorena Mošnja-Škare

15

4

LOKALNA JAVNA UPRAVA I FINANCIRANJE


Prof.dr.sc. Sandra Krtalić


15


4

URBANA TRŽIŠTA RADA

Prof.dr.sc. Marija Bušelić

15

4

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Doc.dr.sc. Morena Paulišić

15

4

UKUPNO (5 kolegija)


75

20

*Od svih predloženih izbornih kolegija, kandidat izabire 5 prema vlastitom interesu


C. POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD


Broj ECTS bodova

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD

13

UKUPNO (A+B+C)

60

 

Cjelokupni program poslijediplomskog specijalističkog studija, može se skinuti ovdje (pdf).

Sve dodatne informacije o upisima, programu te dinamici plaćanja možete dobiti od voditeljice studija prof.dr.sc. Marija Bušelić na 099/3777452