fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Odbor za međunarodnu suradnju

Adresa/Adress:

Sveučilište Jurja Dobrile
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
PRERADOVIĆEVA 1/1
HR 52100 PULA
HRVATSKA

Predsjednik Odbora

Doc.dr.sc. Dean Sinković, MBA
Tel: 052/ 377-086
e-mail::dsinkov(pri)unipu.hr

international.office(pri)efpu.hr