fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Akademski kalendar za ak.god. 2011/2012

Akademski kalendar za akademsku godinu 2011./2012. možete preuzeti ovdje: