fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Članovi

Centar je otvoren svim zainteresiranim nastavnicima FET-a koji u svojim nastavnim i znanstvenim aktivnostima pobliže istražuju problematiku Europe i Europske unije, a ujedno predstavljaju okosnicu planiranja novih istraživanja i realizacije definiranih aktivnosti.

Trenutno Centar ima 15 članova:

Afrić Rakitovac, Kristina
Benazić, Manuel
Božina Beroš, Marta
Božina, Lovre
Bušelić, Marija
Grdović Gnip, Ana
Kersan-Škabić, Ines
Krtalić, Sandra
Šugar, Violeta
Tijanić, Lela
Tomić, Daniel
Tukšar Radumilo, Sunčana
Učkar, Dean
Urošević, Nataša
Vojnović, Nikola