fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Znanje i konkurentnost 2007.

Četvrta znanstvena konferencija katedri za opću ekonomiju

18.-19. listopad 2007.
Hotel Histria, Pula, Hrvatska

U organizaciji Odjela za ekonomiju i turizam ´Dr. Mijo Mirković´, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, održat će se 18. i 19. listopada 2007. godine, u hotelu Histria, Četvrta znanstvena konferencija katedri za opću ekonomiju ekonomskih i srodnih fakulteta pod nazivom "Znanje i konkurentnost".