fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Dokumenti vezani uz poslijediplomski studij

  • Obrazac za EU - CV (potreban prilikom prijave magistarskog rada odnosno doktorske disertacije)