fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

On-line katalozi knjižnične građe

Na sljedećim stranicama možete pregledati on-line kataloge knjižnične građe pojedinih knjižnica.