fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Skriptarnica

Radno vrijeme za studente:

Pon 9:00 do 13:00
Sri 9:00 do 13:00
Pet 9:00 do 13:00

Pauza: 11:00 do 11:30

Ana Udović

Preradovićeva 1/1
tel: 052/377-000

Djelatnost:

- prodaja pristupnica, prijavnica i ostalih obrazaca
- prodaja knjiga