fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Tajništvo

Radno vrijeme:

Od 7:00 - 15:00

Za studente:

od 9:00 do 12:00

Pauza od 11:00 do 11:30

Glavni tajnik:

Vesna Mijatović, dipl. iur.

Referent za kadrovska pitanja:

Luisa Pericin-Vukadinović