fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Uvod u ekonometriju

Autor:
Doc.dr.sc. Alen Belullo

Izdavač:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "dr. Mijo Mirković"

ISBN 978-953-7498-50-4

Uvod u ekonometriju - pdf oblik