fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Korištenje skladišta podataka

Skladište podataka služi za pregled i analizu podataka koji nastaju u okviru sustava ISVU. Modul je namijenjen upravi i rukovodstvu visokog učilišta kao podloga za donošenje nekih odluka, ali i studentskoj službi, profesorima i asistentima koji putem skladišta na jednostavan način dobivaju razne izvještaje i statističke pokazatelje. Korisnici se moraju prijaviti za lozinku za pristup sustavu koju omogućuje ISVU služba za korisnike u Zagrebu. Za tu lozinku korisnici se prijavljuju preko aplikacije nastavnički portal, pod izvješća.

Korisnici mogu pristupiti Skladištu podataka na 3 načina:

  1. Gotovi upiti - su upiti/izvještaji predefiniranog izgleda koji se sastoje od tablica i grafova. Podaci u izvještaju su ažurni u odnosu na pretakanje skladišta, ali se upiti ne mogu parametrizirati kako bi prikazali različite podatke.
  2. Detaljni upiti - prikazuju podatke u obliku tablice. Prilikom korištenja upita korisnik može zadati uvjete/parametre koji mijenjaju rezultate, te odabirom vidljivih kolona mogu utjecati na sam izgled izvještaja.
  3. Sumarni upiti -  su izvještaji koji se koriste za prikazivanje međusobnog utjecaja različitih kategorija podataka (npr. broj ispita, ovisno o mjesecu izlaska na ispit, ovisno o ispitu). Međuovisnost kategorija i izgled tablice definira sam korisnik posupkom povuci i pusti (drag'n'drop).

 Internet adresa aplikacije je https://www.isvu.hr/skladiste/.