fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2015./2016.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu svih studija na FET-u pročitajte u pdf dokumentu u nastavku:

Važni datumi

  • Objava konačnih  rezultata ispita državne mature: 13.7.2015. u 12 sati
  • Objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe: petak 17.7.2015 u 19.30h (bit će objavljene rang liste sa rasporedom upisa).
  • Upisi na studij: 20.7.2015. na dalje (prema objavljenom rasporedu i obavijestima na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Fakulteta)

Procedura upisa

Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti:

- domovnica;
- rodni list;
- svjedodžba o završnom ispitu.
- jedna fotografija (4 cm x 6 cm);
- dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn.

Svi kandidati za upis su dužni podmiriti troškove upisa.

Troškovi upisa uplaćuju se općom uplatnicom na račun:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
IBAN HR1923600001101931377

poziv na broj unijeti OIB, a kao svrhu doznake navesti "troškovi upisa".

Studenti koji su već jednom upisali prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na nekom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a žele ponovno upisati I. godinu studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, DUŽNI SU PLATITI školarinu u cijelosti u iznosu od 5.500,00 kuna.

Izvanredni studenti DUŽNI SU PLATITI školarinu u cijelosti (u iznosu od 5.000,00 kuna).

Troškovi školarine uplaćuju se općom uplatnicom na račun Fakulteta: u pozivu na broj unijeti OIB, a kao svrhu doznake navesti "troškovi školarine".

Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. Mijo Mirković“ IBAN HR3123600001500111214
Interdisciplinarni studij Kultura i turizam (poziv na broj: 80 – OIB) IBAN HR3123600001500111214

Rang lista i raspored upisa (srpanj)


Aktualno: rujanski upisni rok

Prijave za rujanski upisni rok primaju se samo za one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku (pogledati tablicu u prilogu).

U jesenskom upisnom roku dokumentacija potrebna za prijavu studijskih programa dostavlja se u Središnji prijavni ured (SPU) do 21. rujna 2015.

Rang lista i raspored upisa (rujan)