fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Upisi u I. godinu studija u akademskoj godini 2016./2017.

Sve podatke o natječaju za upis u I. godinu svih studija na FET-u pročitajte u pdf dokumentu:

Važni datumi (Ljetni upisni rok)

  • Prijave studijskih programa i mogućnost promjene liste prioriteta studijskih programa: 7.1.2016. -  18.7.2016. do 17.59 sati. 
  • Objava rezultata ispita državne mature: 13.7.2016.
  • Rok za prigovore na ispite državne mature:  15.7.2016.
  • Objava konačnih  rezultata ispita državne mature: 18.7.2016.
  • Objava konačnih rang-lista za upise na studijske programe: 18.7.2016. u 18 sati
  • Upisi na studijske programe FET-a: 20.–26.7.2016.

Upute za upis, rang liste i raspored upisa

Sve informacije, postupak upisa, rang liste, raspored upisa (vrijeme i mjesto) možete pronaći na stranici

Upis će se odvijati isključivo prema navedenom rasporedu! Studenti su dužni poštivati vrijeme upisa.