fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Upisi u više godine studija u akademskoj godini 2015./2016.

Upisi u višu godinu studija započet će 1. rujna 2015. i trajati do 10. listopada 2015.

Student/ica je dužan/na upis obaviti putem STUDOMATA (www.isvu.hr/studomat).  Student/ica je dužan/na obavezno poslati svoje podatke (ime i prezime, OIB, adresa, naziv studija koji upisuje, naziv sastavnice/fakulteta, broj stečenih ECTS-a u 2014./2015. akad. godini) na slijedeći e-mail: racuni.skolarine(pri)unipu.hr za potrebe izdavanja računa. Nakon što dobije račun za školarinu i račun za upisninu student/ica je dužan/na uplatu izvršiti na pripadajući IBAN sastavnice odnosno Sveučilišta uz obveznu naznaku poziva na broj. Svi potrebni podaci za uplatu naznačeni su na izdanim računima.

Nakon toga, student/ica je dužan/na najprije se osobno javiti u ISVU službu kako bi se  u indeks evidentirali kolegiji, a nakon toga u Studentsku službu gdje će predati i evidentirati uplatnice te indeks.

Student/ica koji/a želi promjeniti studijski smjer neće biti u mogućnosti upis obaviti putem studomata, već se moraju javiti prvo u Studentsku službu radi promjene smjera putem zamolbe (http://fet.unipu.hr/uploads/media/Zamolba_FET.pdf) , a potom u ISVU službu gdje će biti upisan u višu godinu studija.

Svi studenti koji nemaju uvjet za upis u višu godinu studija, a mogu/žele upisati međugodinu moraju na studomatu upisati ponavljanje godine, dok će željene kolegije sa više godine studija izabrati sami u ISVU službi.


Studenti su dužni podmiriti troškove upisa i troškove školarine.

Troškovi upisa iznose 200,00 kn.

Troškovi školarine nisu jednaki za sve studente.

Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2014./15. ostvare manje od 42 ECTS-a dužni su platiti školarinu u iznosu od:

-       5.500,00 kn za područje društvenih i humanističkih znanosti;

-       7.370,00 kn za studij Znanost o moru;

-       9.240,00 kn za umjetničko područje.

Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2014./15. ostvare od 42 do 54 ECTS boda dužni su prilikom upisa u sljedeću akademsku godinu platiti participaciju u školarini u iznosu koji se određuje prema sljedećem modelu:

 

 

Izvanredni studenti Poslovne ekonomije (Financijski menadžment, Menadžment i poduzetništvo, Poslovne informatike, Marketinško upravljanje, Turizam) i Ekonomije Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković», Kulture i turizma i Informatike plaćaju školarinu u iznosu od 5.000,00 kn.

Izvanredni studenti Odjela za odgojne i obrazovne znanosti plaćaju školarinu u iznosu od 6.000,00 kn.

Molimo studente za strpljenje i razumijevanje tijekom upisa, za sva pitanja najbolje se obratiti putem maila (fet-upisi@unipu.hr) ili na broj telefona 052/377-000.