fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme diplomskih radova dodiplomskog ak.god. 2010./2011.

 

Predmet: Ekonomija i ekologija

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1.  Analiza implementacije Agende 21


Predmet: Ekonomska informatika

Nositelj:  dr.sc Jusuf Šehanović
Teme:
1. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na djelotvornost proizvodnih organizacija (slučaj konkretne organizacije)
2. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na djelotvornost financijskih organizacija (slučaj konkretne organizacije)
3. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na turističke i ugostiteljske organizacija (slučaj konkretne organizacije)


Predmet: Ekonomija rada

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1. Gospodarska struktura i zaposlenost
2. Posljedice ranijeg izlaska iz svijeta rada
3. Posrednici u zapošljavanju
4. Odnos obilježja zaposlenih i nezaposlenih osoba
5. Zaštita na radu na primjeru X


Predmet: Ekonomika turizma

Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1. Wellnes turizam u svrhu poboljšanja kvalitete života
2. Obilježja turista koji posjećuju Hrvatsku
3. Međuovisnost turizma i kriminala
4. Svjetionici u turističkoj ponudi Jadrana


Predmet: Ekonomska sociologija

Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec
Teme:
1. Ekonomska sociologija u Europi
2. Stratifikacijski sustavi
3.   Socijalna politika


Predmet: Financijska tržišta

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1.    Sekuritizacija kao financijska inovacija
2.    Opcije kao metode zaštite od rizika
3.    Uloga investicijskih fondova u kreiranju cijena vrijednosnica


Predmet: Gospodarstvo Hrvatske

Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Industrijska politika u suvremenim uvjetima
2. Izazovi procesa globalizacije za gospodarski razvitak malih zemalja
3. Uloga malog i srednjeg poduzetništva u hrvatskom gospodarstvu


Predmet: Javne financije

Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1.  Koordinacija fiskalne i monetarne politike u Hrvatskoj
2.  Struktura unutarnjeg i vanjskog duga u zemljama članicama EU-a
3.  Nominalna konvergencija na području fiskalne politike i proračuna: slučaj Hrvatske


Predmet: Komparativni fiskalni sustavi

Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1.  Analiza poreznog klina
2.  Preraspodjela dohotka u islamskim zemljama
3.  Zašto SAD nema porez na dodanu vrijednost?
4. Upravljanje javnim dugom: inter scyllam et charybdim?


Predmet: Logistika

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1.  Kvaliteta u logističkim procesima nelogističkih poduzeća
2.  Vrednovanje usluga logističkih poduzeća na tržištu Republike Hrvatske
3.  Organizacija logističkih aktivnosti u poduzeću X


Predmet: Makroekonomija

Nositelj: dr.sc Alen Belullo
Teme:
1. Ekonomski ciklusi
2. Investicije i štednja
3. Bilanca plaćanja


Predmet: Management

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1. Ključni elementi stateškog odlučivanja
2. Strategija na poslovnoj razini
3. Analiza opće okoline


Predmet: Management ugostiteljskih i turističkih poduzeća

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1. Utjecaj globalizacije na hotelijerstvo
2. Upravljanje korporacijskom kulturom
3. Management kvalitete
4. Etički standardi i kultura


Predmet: Marketing

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1. Integrirane marketinške komunikacije poduzeća
2. Životni ciklus proizvoda
3. Strateško planiranje poduzeća


Predmet: Marketing u turizmu

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Marketing kulturnih događaja namijenjenih turističkom tržištu
2. Politika promocije u zdravstvenom turizmu
3. Vrste organizacija za upravljanje turističkim destinacijama i njihove zadaće


Predmet: Marketing usluga

Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1   Servuction sustav uslužnog poduzeća
2.  Blueprint uslužnog poduzeća
3.  Prilagodba kapaciteta uslužnog poduzeća potražnji


Predmet: Međunarodna ekonomija

Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1. Komparativna analiza vanjske zaduženosti Hrvatske, Mađarske i Estonije
2. Analiza vanjske trgovine Slovenije
3. Vanjskotrgovinska politika Republike Hrvatske


Predmet: Međunarodni marketing

Nositelj:  dr. sc. Lenko Uravić
Teme:
1.  Informatika u međunarodnom marketingu
2.  Strategije ulaska na strana tržišta
3.  Transfer kapitala u Hrvatskoj (Istri)


Predmet: Monetarna ekonomija

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1.   Kamatne stope Hrvatske narodne banke
2.    Stabilnost cijena kao cilj monetarne politike
3.    Phillipsova krivulja


Predmet: Novac i bankarstvo 1

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
1. Novac i povjerenje
2. Bilančna struktura poslovne banke
3. Banke i gospodarski rast


Predmet: Novac i bankarstvo 2

Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1.    Međunarodni monetarni fond (MMF) i financijske krize
2.    Bilanca plaćanja, devizni tečaj i mobilnost kapitala
3.   Indeks pritiska na devizno tržište (IPDT)


Predmet: Počela ekonomije

Nositelj: dr.sc. Marinko Škare
Teme:
1. Kriza u RH kao rezultat svjetske krize
2. Obrazovanje u EU
3. Migracije i razvoj
4. Važost malih i srednjih poduzeća u stimuliranju gospodarstva RH


Predmet: Poslovanje turističkih agencija

Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1.  Upravljanje događajima u turizmu s aspekta turističkih posrednika
2.  Ekonomski čimbenici rasta kupovine turističkih paket aranžmana
3.  Regulative Europske unije u turističkom posredovanju


Predmet: Poslovna organizacija

Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Projektiranje radnog mjesta
2. Istraživanje postojećeg stanja organizacije
3. Specifičnosti organizacije poslovne funkcije «Nabava»


Predmet: Poslovne financije

Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Financiranje pomoću joint venture
2. Fundamentalna analiza trgovačkog društva X
3. Tehnička analiza trgovačkog društva X


Predmet: Pravo u turizmu

Nositelj: dr.sc. A. Radolović
Teme:
1. Prava i obveze ugovornih strana u agencijskom ugovoru o hotelskim uslugama
2. Sklapanje i prestanak turističkih ugovora
3. Naknada neimovinske štete hotelskom gostu


Predmet: Prodaja i distribucija

Nositelj: dr.sc. Z. Franjić
1. Osobna prodaja - stvaranje odnosa
2. Organizacija prodajne službe poduzeća X
3. Posebni oblici prodaje na primjeru poduzeća X


Predmet:  Projektiranje informacijskih sustava, Informatički marketing, Sustavi za potporu odlučivanju

Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda
Teme:
1. Tehnike i alati optimizacije tražilica (Search Engine Optimization)
2. Sustavi upravljanja odnosima s klijentima (Customer Relationship Management Systems)
3. Primjer objektno orijentiranog modeliranja uporabom UML  (Examples of Object- Oriented Modeling Using  UML)
4. Značajke brzog razvoja aplikacija  (Rapid Application Develoment)
5. Aplikacije sustava znanja (Knowledge- Based System Applications)
6. Poslovna aplikacija neuronskih mreža (Neural Network Business Application)


Predmet: Računovodstveni informacijski sustavi

Nositelj: dr.sc. Robert Zenzerović
Teme:
1.  Računovodstveni informacijski podsustav (modul) plaća u društvu «X»
2.  Računovodstveni informacijski podsustav (modul) kupaca u društvu «X»
3.  Računovodstveni informacijski podsustav (modul) dobavljača u društvu «X»


Predmet: Računovodstvo

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1. Umanjenje imovine na primjeru “X”
2. Usporedba HSFI (Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja) i MSFI (Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja) za MSP (mala i srednja poduzeća)
3. Bilješke uz financijske izvještaje na primjeru “X”


Predmet: Revizija

Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1. Interna revizija u javnom sektoru RH
2. Međunarodni revizijski standardi – primjena na primjeru “X”
3. Revizija u EU – Europske direktive


Predmet: Sociologija turizma

Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec
Teme:
1. Značaj razvoja selektivnog turizma na primjeru X
2. Obrazovanje poduzetnika u turizmu
3. Zdravstveni turizam


Predmet: Strategijski management

Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1. Strateška analiza
2. Organizacijsko ponašanje i implementacija strategije
3. Vremenski horizont planiranja i vrste planova


Predmet: Trgovačko pravo

Nositelj: dr. sc. Ljiljana Maurović
Teme:
1.  Dokumentarni akreditiv - instrument plaćanja u međunarodnim trgovačkim odnosima
2.  Oblici osnivanja dioničog društva prema ZTD i pravu EU