fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme diplomskih radova dodiplomskog ak.god. 2009./2010.

TEME DIPLOMSKIH RADOVA ZA SVEUČILIŠNI DODIPLOMSKI STUDIJ U AK. 2009./10.GODINI

Predmet: Ekonomija i ekologija
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Analiza implementacije Agende 21
2. Međuovisnost klimatskih promjena i razvoja gospodarstva
3. Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog trgovačkog društva

Predmet: Ekonomska informatika
Nositelj: dr.sc Jusuf Šehanović
Teme:
1. Utjecaj informacijskih sustava na djelotvornost upravljanja organizacijom
2. Utjecaj informacijskog sustava iskorištenost resursa
3. Utjecaj informacijskog sustava na planiranje u organizaciji

Predmet: Ekonomija rada
Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1.Zaposlenost žena
2.Zapošljavanje stranaca
3.Migracije u Istri
4.Stambena politika i mladi
5.Izbor između rada i dokolice
6.Odnos prema radnicima
7.Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Predmet: Ekonomika turizma
Nositelj: dr.sc. Marija Bušelić
Teme:
1.Struktura turističke potražnje
2.Oblici turizma u središnjoj Istri
3.Pustolovni turizam
4.Komparativna analiza TOMAS ankete i primijenjenog istraživanja
5.Značajke lovnoga turizma

Predmet: Ekonomska sociologija
Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec
Teme:
1.Predmet ekonomske sociologije
2.Zaposlenost, zapošljavanje i cjeloživotno obrazovanje
3.Poduzetništvo i društvena odgovornost

Predmet: Europske ekonomske integracije
Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1.Zajednička poljoprivredna politika EU i prilagodba hrvatske poljoprivrede Zaposlenost, zapošljavanje i cjeloživotno obrazovanje
2.Regionalna politika u EU i Hrvatskoj
3.Konkurentnost hrvatskog turizma s aspekta ulaska u EU

Predmet: Financijska tržišta
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Sekuritizacija kao financijska inovacija
2. Opcije kao metode zaštite od rizika
3. Uloga investicijskih fondova u kreiranju cijena vrijednosnica

Predmet: Gospodarstvo Hrvatske
Nositelj: dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac
Teme:
1. Industrijska politika u suvremenim uvjetima
2. Izazovi procesa globalizacije za gospodarski razvitak malih zemalja
3. Uloga i značaj turizma u razvoju hrvatskog gospodarstva

Predmet: Istraživanje tržišta i ponašanje kupaca
Nositelj: dr. sc. Lenko Uravić
Teme:
1. Istraživanje zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga
2. Utjecaj vrijednosti na ponašanje potrošac(a s posebnim osvrtom na Hrvatsku
3. Proces donošenja kupovnih odluka javnih institucija

Predmet: Istraživanje tržište – VI. stupanj
Nositelj: dr. sc. Lenko Uravić
Teme:
1. Ljestvice za istraživanje stavova,
2. Istraživanje tržišnog potencijala
3. Primjena metoda prognoze prodaje

Predmet: Javne financije
Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1. Koordinacija fiskalne i monetarne politike u Hrvatskoj
2. Fiskalna doktrina: teorija i empirija
3. Nominalna konvergencija na području fiskalne politike i proračuna: slučaj Hrvatske

Predmet: Komparativni fiskalni sustavi
Nositelj: dr.sc. Sandra Krtalić
Teme:
1. Carinski sustav i carinska politika u EU
2. Porezni sustavi afričkih zemalja
3. Sustav javne nabave u Europskoj uniji

Predmet: Logistika
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Kvaliteta u logističkim procesima nelogističkih poduzeća
2. Vrednovanje usluga logističkih poduzeća na tržištu Republike Hrvatske
3. Organizacija logističkih aktivnosti u poduzeću X

Predmet: Makroekonomija
Nositelj: dr.sc Alen Belullo
Teme:
1.Ekonomski ciklusi
2.Investicije i štednja
3.Bilanca plaćanja

Predmet: Management
Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1.Upravljanje promjenama
2.Management konflikata
3.Trendovi u organizacijskoj strukturi

Predmet: Management ugostiteljskih i turističkih poduzeća
Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1.Upravljanje korporacijskom kulturom
2.Management kvalitete
3.Etički standardi i kultura

Predmet: Marketing u turizmu
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Marketing kulturnih događaja namijenjenih turističkom tržištu
2. Politika promocije u nautičkom turizmu
3. Vrste organizacija za upravljanje turističkim destinacijama i njihove zadaće

Predmet: Marketing usluga
Nositelj: dr.sc. Ariana Nefat
Teme:
1 Marka u uslužnom poduzeću
2. Specifičnosti komunikacijskih aktivnosti turističke agencije
3. Marketing nekretnina

Predmet: Međunarodna ekonomija
Nositelj: dr.sc. Ines Kersan-Škabić
Teme:
1.Komparativna analiza vanjske zaduženosti Hrvatske, Mađarske i Estonije
2.Analiza vanjske trgovine Slovenije
3.Vanjskotrgovinska politika Republike Hrvatske

Predmet: Međunarodni marketing
Nositelj: dr. sc. Lenko Uravić
Teme:
1. Informatika u međunarodnom marketingu
2. strategije ulaska na strana tržišta
3. Transfer kapitala u Hrvatskoj (Istri)

Predmet: Monetarna ekonomija
Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1. Kamatne stope Hrvatske narodne banke
2. Stabilnost cijena kao cilj monetarne politike
3. Značaj financijske stabilnosti

Predmet: Novac i bankarstvo 1
Nositelj: dr.sc. Lovre Božina

Predmet: Novac i bankarstvo 2
Nositelj: dr.sc. Lovre Božina
Teme:
1. Valutne krize
2. Bilanca plaćanja, devizni tečaj i mobilnost kapitala
3. Indeks pritiska na devizno tržište (IPDT)

Predmet: Organizacija
Nositelj: dr.sc. Danijela Križman Pavlović
Teme:
1. Projektiranje radnog mjesta
2. Istraživanje postojećeg stanja organizacije
3. Specifičnosti organizacije poslovne funkcije «Nabava»

Predmet: Poslovanje turističkih agencija
Nositelj: dr.sc. Jasmina Gržinić
Teme:
1. Turoperatori specijalisti i utjecaj na turistička kretanja
2. Poslovanje turističkih agencija u ruralnom turizmu
3. Pozicioniranje hrvatske turističke ponude na turističkom tržištu Mediterana

Predmet: Poslovne financije
Nositelj: dr.sc. Dean Učkar
Teme:
1. Financiranje pomoću joint venture
2. Inozemne izravne investicije na financijskom tržištu Republike Hrvatske
3. Slobodan izbor studenta

Predmet: Poslovno računovodstvo
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1. Računovodstvo plaća u poslovnom subjektu «X»
2. Računovodstvene informacije u upravljanju rizicima u uvjetima opće nestabilnosti
3. Računovodstvene politike pri poslovnom subjektu «X»

Predmet: Pravo u turizmu
Nositelj: dr.sc. A. Radolović
Teme:
1. Ugostiteljska djelatnost u hrvatskom i usporednom pravu
2. Zdravstveni turizam u suvremenom pravu u turizmu
3. Pravo WTO (Svjetske turističke organizacije)

Predmet: Prodaja i distribucija
Nositelj: dr.sc. Z. Franjić
1.Osobna prodaja - stvaranje odnosa
2.Organizacija prodajne službe poduzeća X
3.Posebni oblici prodaje na primjeru poduzeća X

Predmet: Projektiranje informacijskih sustava, Informatički marketing
Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda
Teme:
1.Alati za potporu upravljanju projektom (Project Management Supporting Tools)
2.Uloga socijalnih mreža u elektroničkom poslovanju organizacije (Social Networking in E- business)
3.Komercijalne slobodne («Open Source») aplikacije (Commercial Open Source Applications)
4.mogućnost individualnog dogovora tri teme

Predmet: Računovodstveni informacijski sustavi
Nositelj: dr.sc. Alfio Barbieri
Teme:
1. Računovodstveni informacijski podsustav (modul) plaća u društvu «X»
2. Računovodstveni informacijski podsustav (modul) kupaca u društvu «X»
3. Računovodstveni informacijski podsustav (modul) dobavljača u društvu «X»

Predmet: Računovodstvo – VI. stupanj
Nositelj: dr. sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1.Izvještaj o dobiti u banci «X»
2.Analitička evidencija plaća pri poslovnom subjektu «X»

Predmet: Revizija i analiza poslovanja i Revizija
Nositelj: dr.sc. Lorena Mošnja Škare
Teme:
1. Revizija financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj – iskustva i perspektive
2. Dovršenje revizije i izdavanje revizijskog izvješća na primjeru društva «X»
3. Revizija dugotrajne imovine u društvu «X»

Predmet: Sociologija turizma
Nositelj: dr.sc. Denisa Krbec
Teme:
1.Suvremeni turizam
2.Cjeloživotno obrazovanje za turizam
3.Nematerijalna kulturna baština i turizam

Predmet: Strategijski management
Nositelj: dr.sc. Marli Gonan Božac
Teme:
1.Strateška analiza
2.Organizacijsko ponašanje i implementacija strategije
3.Vremenski horizont planiranja i vrste planova

Predmet: Sustavi za potporu upravljanju i odlučivanju
Nositelj: dr.sc. Vanja Bevanda
Teme:
1.Uloga konceptualnih mapa u procesu dijeljenja znanja (Conceptual Maps In The Process Of Knowledge Sharing)
2.Poslovni društveni softver u funkciji potpore poslovnom odlučivanju ( Enterprise 2.0. Supporting Business Decision Making)
3.Sustavi upravljanja znanjem: Trendovi razvoja (Development Trends of Knowledge management systems)

Predmet: Trgovačko pravo
Nositelj: dr. sc. Ljiljana Maurović
Teme:
1. Dokumentarni akreditiv - instrument plaćanja u međunarodnim trgovačkim
odnosima
2. Oblici osnivanja dioničog društva prema ZTD i pravu EU

Predmet: Uvod u ekonomiju
Nositelj: dr.sc. Marinko Škare
1.Globalizacija i ekonomski rast
2.Utjecaj globalizacije na siromaštvo
3.Tranzicija u Istočnoj Europi

Predmet: Uvod u ekonomiju – VI/1 stupanj
Nositelj: dr.sc. Marinko Škare
1.Efikasnost regionalne politike Istarske županije
2.Turizam u funkciji gospodarskog razvoja RH
3.Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u RH