fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Ekonomija

Preddiplomski program studija Ekonomije omogućuje stjecanje temeljnih znanja iz područja opće ekonomije, upotpunjenih, kroz izborne predmete, specifičnim područjima drugih studijskih programa.

Jeste li čuli za pojmove ekonomske krize, mjera javne politike, nezaposlenosti, siromaštva, održivoga razvoja? Završetkom studijskog programa Ekonomije bit ćete kompetentni analitički promišljati i predložiti specifična rješenja za složene ekonomske probleme današnjice u Hrvatskoj i svijetu, ravnopravno sudjelovati u raspravama s ekonomskim stručnjacima ali i uključiti se u rad različitih nacionalnih/međunarodnih institucija.

Kako postati ekonomskim stručnjakom? Usavršavanjem kroz studijski program Ekonomije koji vodi mladi tim znanstvenika, profesora i asistenata, posvećenih konstantnom unaprjeđenju nastavnog procesa. Nastavni sadržaj kontinuirano se upotpunjuju najnovijim spoznajama iz ekonomske teorije i analize, a sve to u moderno opremljenim dvoranama. Pritom studenti aktivno surađuju u analizi različitih slučajeva te imaju priliku proširiti svoje spoznaje putem terenske nastave ili međunarodne razmjene na uglednim sveučilištima koja nude komplementarne programe. Značajna je prednost programa Ekonomije rad u manjim grupama gdje nastavnici imaju mogućnost aktivno surađivati sa studentima omogućujući na taj način realizaciju programa osposobljavanja ekonomskih stručnjaka koji će se moći uspješno prilagoditi raznovrsnim potrebama tržišta rada.

Nakon završetka preddiplomskog studija u trajanju od tri godine studenti stječu akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec. te mogu stečena znanja nadograditi nastavkom studiranja na diplomskom studiju izabranog studijskog programa. Diplomski studij Ekonomije mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij Ekonomije, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva a koji se žele usavršiti u složenijoj ekonomskoj analizi i produbiti spoznaje o gospodarskoj stvarnosti. Završetkom diplomskog studija u trajanju od dvije godine studenti stječu akademski naziv magistar ili magistra ekonomije, mag.oec..

Ekonomskim stručnjacima i analitičarima na raspolaganju je lepeza potencijalnih radnih mjesta - od rada u institucijama državne uprave, na institutima, u znanstveno-istraživačkim centrima, na sveučilištima, u velikim poduzećima kao i na radnim mjestima kreiranima inovativnim idejama za samozapošljavanje.

«Izgleda da proučavanje ekonomike ne zahtjeva neki poseban dar izvanredne profinjenosti... Ipak, dobri ekonomisti su najrjeđi od svih ptica.... Lagani predmet u kojem se malo njih ističe!» John Maynard Keynes

Popis predmeta

I. Semestar

II. Semestar

 • Trgovačko pravo
 • Statistika
 • Ekonomska povijest
 • Radionica (workshop)
 • Izborni predmeti (2):
  • Odabrane teme Uvoda u ekonomiju
  • Metodologija istraživačkog rada
  • Njemački jezik II/1*
  • Slobodan izbor studenta
  * predmet mogu upisati samo studenti koji imaju predznanje iz njemačkog jezika

III. Semestar

IV. Semestar

V. Semestar

VI. Semestar