fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Turizam

Studenti smjera Turizam stječu kvalitetna specijalizirana znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova u svih segmentima djelatnosti turizma. 

Globalni turistički trendovi nameću novi način poimanja turizma. Osobe koje se uključuju u turističke tijekove danas su sve iskusnije i iskazuju sve veći broj potreba ne samo unutar destinacije već i tijekom samog putovanja do destinacije. Svjetsko turističko tržište nikada nije bilo dinamičnije i zahtjevnije, te traži iz dana u dan sve veći broj obrazovanih ljudskih resursa iz područja turizma.

Studijski program Turizma je studij koji je koncipiran na način da uspješno odgovora suvremenim zahtjevima turističkog tržišta. Studij se temelji na partnerskom odnosu student – profesor u cilju kvalitetnijeg usvajanja kako teorijskih znanja tako i njihove aplikacije u stvarnom poslovnom svijetu. Partnerski odnos studenta i profesora evidentan je i u samom nastavnom procesu jer za vrijeme studija studenti pohađaju nastavu iz turističkih kolegija kako onih obaveznih tako i kolegija koje studenti tijekom studija biraju prema osobnim interesima. Studij se izvodi na dvije razine i to kao preddiplomski studij Turizam u trajanju od tri godine (akademski naziv Baccalaureus/a - sveučilišni prvostupnik ili prvostupnica ekonomije univ. bacc.oec.) te diplomski studij Turizam i razvoj u trajanju od dvije godine (akademski naziv magistar ili magistra ekonomije mag.oec.).

Studijski programi Turizam i Turizam i razvoj u potpunosti se izvode na suvremen i dinamičan način, a koji studentima integrirano u nastavni proces omogućava upoznavanje i aktivno uključenje u stvarne poslovne procese iz područja turizma. Nadalje, nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježbi. Takav koncept nastavnog procesa temelji se na timskom radu i individualnom pristupu studentu olakšava usvajanje teorijskih znanja i aplikaciju istih u stvarnom poslovnom svijetu. Nastava se održava u moderno opremljenim dvoranama i kabinetima uz pomoć najnovije tehnologije, a izvodi se u malim grupama što omogućava razvijanje osobnih područja interesa svakog pojedinog studenta.

Studiji su usklađeni sa sličnim programima koji se izvode na sveučilištima širom Europe i priznati su na sveučilištima u sustavu Bolonjskog procesa, što rezultira mogućnošću da studenti dio studija mogu odslušati i na nekom od europskih sveučilišta budući da se program u potpunosti priznaje.

Nakon završenog studijskog programa Turizam i Turizam i razvoj studentima se pruža mogučnost zapošljavanja na širokom spektru atraktivnih radnih mjesta ne samo u Hrvatskoj već i u poduzećima širom svijeta te su osposobljeni za samostalno obavljanje poslova u javnom i privatnom sektoru, te na mnogim drugim poslovima za koje su potrebne kompetencije iz područja turizma i ekonomije.

Čovjek je osnova uspjeha u turizmu!

Popis predmeta

I. Semestar

II. Semestar

 • Trgovačko pravo
 • Poslovno računovodstvo
 • Statistika
 • Izborni predmet:
  • Radionica (workshop)
  • Metodologija istraživačkog rada
  • Njemački jezik II/1*
  • Slobodan izbor studenta
  * predmet mogu upisati samo studenti koji imaju predznanje iz njemačkog jezika

III. Semestar

IV. Semestar

 • Organizacija
 • Monetarna ekonomija
 • Ekonomika turizma
 • Poslovni strani jezik (1):
  • Engleski jezik I/2
  • Talijanski jezik I/2
  • Njemački jezik I/2
 • Izborni predmet:
  • Seminar
  • Turizam i kultura
  • Osnove ugostiteljstva
  • Elektroničko poslovanje
  • Politika konkurencije
  • Ekonomska povijest
  • Interkulturalna komunikacija na njemačkom jeziku A

V. Semestar

VI. Semestar